SK | EN | DE | HU

Naša činnosť:

Živočíšna výroba
Poľnofarma MOGBI spol. s.r.o je orientovaná najmä na výrobu mlieka v spolupráci s mliekarňou a ...
Rastlinná výroba
Spoločnosť hospodári v súčasnosti na výmere 1200ha pôdy. Pôdy sú ťažké glejovi ...
Agroslužby
Pre potrebu mechanizačného vybavenia sa využíva vozový park, ktorý je každoročne obnovovaný mod ...