SK | EN | DE | HU

Ocenenia:

Poľnofarma, kde boli kedysi v banke založené aj vidly, 11. rok prosperuje

Vydané dňa 30. 08. 2007, www.rimava.sk

Poľnohospodárstvo je jedno z najkrajších odvetví. Od človeka však vyžaduje hlboký pocit zodpovednosti, lásky k prírode a 365 dní v roku nepretržitej, no záslužnej roboty. Ak sa vám ale podarí nadviazať komunikáciu s nemými očami zvierat, potom je práca s nimi často jednoduchšia, ako tá, pri ktorej potrebujete porozumenie iného „živočíšneho rodu“: toho ľudského... “

Gabriela Králiková majiteľka prosperujúcej poľnofarmy v HrachoveZrejme len málokto by súhlasil s výrokom, že podnika v poľnohospodárstve je prechádzka ružovou záhradou. Svoje o tom vedia i na poľnohospodárskej farme MOGBI, ktorá sídli v neïalekom Hrachove. Keïže je táto farma vo svojom okolí osobitým a bezkonkurenèným fenoménom, pozhovárali sme sa s jej majiteľkou Gabrielou Králikovou o tom, aké ažké boli začiatky a ako to na ich farme vyzerá dnes, o plánoch do budúcnosti i o tej slovenskej poľnohospodárskej „ružovej záhrade“...

Poľnofarma MOGBI s.r.o. v Hrachove je spoločnosťou fungujúcou už jedenásty rok. Jej chod v súčasnosti zabezpečuje približne tridsať ľudí. A práce je teda naozaj dosť! P仝hektárový areál samotnej farmy, okrem toho vlastná i prenajatá pôda v katastri obcí Hrachovo, Vyšný Skálnik, Kociha, Rimavské Zalužany, Svetlá, Selce a 780 kusov hovädzieho dobytka hovoria samy za seba. Za týmito číslami sa skrýva kusisko tvrdej roboty. Podľa slov pani Králikovej, na začiatku podnikania na hrachovskej farme bola tiež jedna zaujímavá cifra: 80-miliónový dlh, ktorý tu zanechal predošlý majiteľ. Založené vraj boli doslova i vidly...

Dnes sa však už farma bez väčších problémov venuje rastlinnej i živočíšnej výrobe. Ťažisková činnosť spočíva v produkcii mlieka dodávaného pre rimavskosobotskú Gemerskú mliekareň, ročne v objeme až 2 100 000 litrov. Okrem toho farma poskytuje jatočné hovädzie mäso lučeneckému mäsokombinátu Hrádok a venuje sa i predaju malých teliatok pre talianskych odberateľov.

Aj do budúcnosti má farma ambície rozvíjať a rozširovať svoje pôsobenie, dosahovať stále lepšiu úroveň. Pani Gabriela však dúfa, že na Slovensku sa poľnohospodárstvo postupom času stane prioritnejším a prepracovanejším, ako je tomu dnes. Podľa nej je v tejto oblasti stále čo zlepšovať a upravovať, aj podľa príkladu zahraničia.

Počas našej prechádzky areálom farmy prechádzali rôzne poľnohospodárske stroje, zamestnanci manažérku, ktorá počas rozhovoru občas pohladila statok s úsmevom zdravili. Strážni psi z nás ani na okamih nespustili oči: „Sú tu veľmi potrební“, ospravedlňovala ich pohľady pani Gabriela.

Na otázku, aký má osobný vzah k svojej práci, pani Králiková odpovedala jednoznačne: „Poľnohospodárstvo je jedno z najkrajších odvetví. Od človeka však vyžaduje hlboký pocit zodpovednosti, lásky k prírode a 365 dní nepretržitej, no záslužnej roboty. Ak sa vám ale podarí nadviazať komunikáciu s nemými očami zvierat, potom je práca s nimi často jednoduchšia, ako tá, pri ktorej potrebujete porozumenie iného „živočíšneho rodu“: toho ľudského...Gabriela Králiková majiteľka prosperujúcej poľnofarmy v HrachoveTeliatok majú na farme približne 70. Kŕmené sú výlučne kravským mliekom bez pridania akýchkoľvek náhrad