SK | EN | DE | HU

Živočíšna výroba

Poľnofarma MOGBI spol. s.r.o je orientovaná najmä na výrobu mlieka v spolupráci s mliekarňou a výrobcom mliečnych výrobkov SENOBLE Central Europe s r. o. Zvolen. Produkcia je zameraná na chov hovädzieho dobytka mliečneho typu plemien Holstein a Slovenský strakatý. Vykrmované býčky sa predávajú pre domáce a zahraničné bitúnky.

Filozofiou spoločnosti je sa zdokonaľovať a rozvíjať podľa najnovších poznatkov vedy a techniky v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Preto je spolupráca rozšírená aj na zahraničných obchodných partnerov a vzdelávacie spoločnosti.