SK | EN | DE | HU

Rastlinná výroba

Spoločnosť hospodári v súčasnosti na výmere 1200ha pôdy. Pôdy sú ťažké glejovité a terén svahovitý. Výmer pozostáva z 900ha ornej pôdy a 130ha TTP, lúk a pasienkov v oblasti piatich katastrálnych území. Spoločnosť sa zameriava na pestovanie technických plodín ako sú repka, slnečnica, obilniny a kukurica. Technické plodiny sú pestované na výmere 320ha s priemerným hektárovým výnosom 3,3-3,6t; obilniny na 380ha s priemerným výnosom 4,3-5t; kukurica na 300ha výmere s výnosom v priemere 40t -  využíva sa na siláž a vo výnose 9-11t na zrno. Produkcia z technických plodín je obchodovateľná, ako aj 1/3 produkcie obilnín. Produkcia kukurice nie je obchodovateľná -  je kompletne využité vo vlastnej réžii.